LSIcheck

LSIcheck

Разработчик Dong Nguyen

  • Категория: Utilities
  • Дата выхода: 2019-09-22
  • Текущая версия: 1.0
  • Adult рейтинг: 4+
  • Размер файла: 48.87 MB
  • Разработчик: Dong Nguyen
  • Совместимость: Требуется iOS 8.0 или выше.

Описание приложения

LSIcheck: Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành da - giầy. QUẢN LÝ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM LSIcheck là cầu nối uy tín đảm bảo xác thực hàng hóa của nhà cung cấp tới tay người tiêu dùng. THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA DẠNG Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở nên sống động hơn và không bị phụ thuộc vào sự hạn chế thông tin trên bao bì. TẠO MÃ NGẪU NHIÊN LSIcheck là các mã hoàn toàn ngẫu nhiên tự sinh theo thuật toán thông minh. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Mỗi sản phẩm được cung cấp thông tin kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tay người dùng. XỬ LÝ KHI CÓ VẤN ĐỀ PHÁT SINH Kiểm tra thông tin đầy đủ hỗ trợ thu hồi và khiếu nại về sản phẩm có phát sinh lỗi. TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NỘI BỘ Xây dựng riêng phù hợp cho từng quy trình sản phẩm, từng khách hàng cụ thể.

Скриншоты

keyboard_arrow_up