Link It

Link It

Разработчик Hai Minh Nguyen

  • Категория: Shopping
  • Дата выхода: 2019-09-11
  • Текущая версия: 1.0
  • Adult рейтинг: 4+
  • Размер файла: 9.02 MB
  • Разработчик: Hai Minh Nguyen
  • Совместимость: Требуется iOS 9.0 или выше.

Описание приложения

Ứng dụng dành cho cửa hàng bán sản phẩm của P&G có thể trả thưởng cho khách hàng, khi hoàn thành đơn hàng. Chủ Cửa Hàng cũng được tặng thưởng trên mỗi đơn hàng thành công

Скриншоты

keyboard_arrow_up