))เสียงสติ((

))เสียงสติ((

Разработчик Burana Buddha Foundation

  • Категория: Health & Fitness
  • Дата выхода: 2019-09-26
  • Текущая версия: 0.2.1
  • Adult рейтинг: 4+
  • Размер файла: 26.41 MB
  • Разработчик: Burana Buddha Foundation
  • Совместимость: Требуется iOS 10.0 или выше.

Описание приложения

))เสียงสติ(( โดย มูลนิธิบูรณพุทธ คลื่นเสียงสำหรับช่วยให้ผู้ฟังเจริญสติ และทำสมาธิได้ง่ายขึ้น และสามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานขึ้น โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Binaural Beats ผ่านการฟังด้วยหูฟัง

Скриншоты

keyboard_arrow_up