Anfast Driver

Anfast Driver

Разработчик AN VIET INFORMATION TECHNOLOGY ADVANCEMENT JOINT STOCK COMPANY

  • Категория: Navigation
  • Дата выхода: 2019-10-09
  • Текущая версия: 1.0.1
  • Adult рейтинг: 4+
  • Размер файла: 25.94 MB
  • Разработчик: AN VIET INFORMATION TECHNOLOGY ADVANCEMENT JOINT STOCK COMPANY
  • Совместимость: Требуется iOS 9.0 или выше.

Описание приложения

Ứng dụng dành cho lái xe trong hệ thống quản lý giao vận của chuỗi cung ứng hàng hóa. Ứng dụng giúp lái xe: - Nhận và xác nhận lịch giao hàng - Xác nhận giao hàng tại các điểm - Cập nhật tình trạng giao hàng tại các điểm giao hàng - Xem lại lịch trình hoạt động theo ngày

Скриншоты

keyboard_arrow_up