AMIS WeSign

AMIS WeSign

Разработчик MISA JSC

  • Категория: Business
  • Дата выхода: 2021-10-13
  • Текущая версия: 0.2.8
  • Adult рейтинг: 4+
  • Размер файла: 71.44 MB
  • Разработчик: MISA JSC
  • Совместимость: Требуется iOS 11.0 или выше.

Описание приложения

AMIS WeSign là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp MISA AMIS. AMIS WeSign cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp, cá nhân nhanh chóng hoàn thành một luồng ký hợp đồng điện tử; giảm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ; không cần chờ đợi và tránh ách tắc công việc. Với ứng dụng AMIS WeSign, bạn có thể: - Gửi yêu cầu người khác ký tài liệu bằng chữ ký điện tử. - Thực hiện gửi tài liệu điện tử với nhiều định dạng khác nhau. - Cài đặt cơ chế bảo mật tài liệu ký chặt chẽ bằng mật khẩu. - Nhận được thông báo ngay khi có tài liệu cần xử lý. - Tạo chữ ký bằng cách vẽ lên màn hình hoặc tùy chỉnh bằng hình ảnh có sẵn. - Có thể ký mọi lúc mọi nơi, dù ở ngoài văn phòng hay ở nơi công cộng chỉ với chiếc điện thoại.

Скриншоты

keyboard_arrow_up